Dating graviditet fra unnfangelsen

bedre predikerer tidspunkt for fødselen, kunne man overfor mor bekrefte alder. Tankegangen vil virke fremmed for mange, fordi forestillingen om en fast svangerskapslengde for alle er så innprentet. Fosteralder avspeiler fosterutvikling og er en viktig determinant for sykelighet og perinatal død. Langsomtvoksende fostre har en tendens til å bevirke lengre svangerskap, og storvokste fostre det motsatte ( 6 ). Svangerskapets varighet er underlagt variasjon på linje med all annen biologisk variasjon.

Dating graviditet fra unnfangelsen - Dating Graviditet Fra Unnfangelsen

Måling av fosterets størrelse med ultralyd er da en alternativ metode. Det finnes altså kjønnsforskjeller og arvelige mekanismer. Variasjon i svangerskapslengde i 309 749 enkeltsvangerskap etter sikker siste menstruasjon (rød kurve) og spontan fødselsstart i (median lengde 283 dager). Uke, målrettet fosterdiagnostikk i uke 11 13, fostervannsprøve fra fylte 15 uker, rutinemessig ultralydundersøkelse ved 18 uker, levedyktighet og forløsning diskuteres ved fylte 24 uker, lungemodningssprøyte gis før 34 uker, barn født før 37 uker regnes som premature og etter 42 uker er de overtidige. Det er ikke vanskelig å forstå konsekvensene av slikt i et land hvor overtidsdebatten går høyt. I slike tilfeller gjøres det to feil. I dag definerer også Verdens helseorganisasjon svangerskapets varighet som 40 uker.

Dating graviditet fra unnfangelsen - Dating Graviditet Fra

Dersom dette svangerskapet hadde vart til 42 uker i henhold til termin fastsatt ved ultralydundersøkelse, ville det egentlig ha vært 43 uker. Rundt halvparten av de gravide har ikke tilstrekkelig regelmessig syklus eller god nok informasjon til å regne ut en pålitelig fosteralder ( 4 ). Det er ikke underlig at 40 ukers svangerskap festet seg i bevisstheten etter hvert som behovet for mer eksakt viten avfødte Nägeles regel tidlig på 1800-tallet: svangerskapet varer i 10 menstruasjonssykluser regnet fra siste menstruasjons første dag, dvs. 7 dager dager eller 40 uker. Befolkningen får lett urimelige forventninger til en termindato som sjelden treffer. Fosteret har fått tildelt for lav alder, og en biologisk variasjon i svangerskapslengde er ikke tatt i betraktning. Dette skyldes både metodologisk og biologisk variasjon.